Jesteś w: Strona główna  >  Informacja RODO
napoje Mineral Zdrój także 0,95L

 

Mineral Zdrój z 20% sokiem 1,5L

      

Ze Stalą Nysa kolejny rok

KLAUZULA INFORMACYJNA


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Wód Mineralnych „MINERAL” Sp. j. Z. P. Chr. Marek Duda oraz Augustyn Maślanka mająca swoją siedzibę w Gorzanów 57-521, ul Nadrzeczna 4a. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej oraz za pomocą poczty elektronicznej: info@mineral.pl.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z który można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, osoby, której dane dotyczą.
 4. Podanie danych jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do ograniczenia,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do przenoszenia,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.